Login Monday, August 8, 2022
 

WebSite Development TrainingMobile App

งานด้านการพัฒนาระบบ Application  
ทีมงาน มืออาชีพที่มีความชำนาญในเทคโนโลยีของ DotNetNuke มามากกว่า 8 ปี กับผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ e-Commerce , Content Management System ,การพัฒนาและออกแบบระบบงาน , การฝึกอบรม ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายหลายโครงการ ด้วยความพร้อมในเทคโนโลยี และบุคลากรทุกท่าน จึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถให้บริการด้านต่างๆ แด่ท่านให้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 
 
ผลงานด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบงานซอฟแวร์  
gpo.gif bullet.gif ออกแบบ Application on Mobile Net Bank โครงการ Net Bank
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif ออกแบบหน้าจอของระบบ KTB ONLINE New
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Asset Management
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif ออกแบบหน้าจอของระบบ
KTB ONLINE@Mobile
ให้กับบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ User Interface บนระบบ Selling Agent (KTAM)
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gifพัฒนาระบบ Portal Government
ให้กับบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ ศาลยุติธรรม
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Portal Government Phase II
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif ออกแบบ User Interface & Graphic Design โครงการ Wap Banking
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif ออกแบบ Prototype สำหรับระบบ KrungThai Cash Center
ให้กับบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบงานนัดหมายนิติกรรมจำนอง ระบบงานจัดจ้างประเมินนอก และ Interface ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิซเซส จำกัด
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ สายต่อท่อลิ้นหัวใจ ให้กับ องค์การเภสัชกรรม
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ ข้อเข่าเทียมออนไลน์ ให้กับ องค์การเภสัชกรรม gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ ร้านค้าออนไลน์ให้กับ องค์การเภสัชกรรม
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ E-Commerce ที่เชื่อมต่อกับ E-Ordering ให้กับองค์การเภสัชกรรม gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ E-Commerce ที่เชื่อมต่อกับ E-Ordering ให้กับองค์การเภสัชกรรม
toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Knowledge Management System ให้กับ Dealer ทั่วประเทศของ Toyota Motor (Thailand) toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Dummy Dealer ให้กับ Dealer ทั่วประเทศของ Toyota Motor (Thailand)
toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Error Log Generate ให้กับ Dealer ทั่วประเทศของ Toyota Motor (Thailand) toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ RSS Feed ของเว็บไซต์ e-toyotaclub
ให้กับ Toyota Motor (Thailand)
toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Toyota Activity Gallery Application on Mobile
ให้กับ Toyota Motor (Thailand)
toyota.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Toyota Personalization Application on Mobile
ให้กับ Toyota Motor (Thailand)
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Smile Web Services สำหรับเว็บไซต์ ให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Smile Web Services สำหรับ IPhone & IPAD ให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบการซื้อประกันออนไลน์ , การทำเว็บไซต์ตัวแทน , การตรวจเช็คคะแนน ให้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ ส่วนลดร้านค้าในโครงการ Smile Plus
ให้กับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ ส่วนลดร้านค้าในโครงการ Customer Single View ให้กับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ps.gif bullet.gif พัฒนาระบบงานก่อสร้าง Building ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
ps.gif bullet.gif พัฒนาระบบรายงาน Business Planning ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ps.gif bullet.gif พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
ps.gif bullet.gif พัฒนาระบบโครงการ CRM ให้กับ HONEYMOON HIDE AWAY bkg.gif bullet.gif พัฒนาระบบบัญชี การออกใบกำกับภาษี ให้กับงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 39 - 40 th
bkg.gif bullet.gif พัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ให้กับบริษัท AJE THAI gpo.gif bullet.gif พัฒนา CMS Intranet , Workflow (E-Form) ให้กับ บริษัท UBE Group (Thailand)
bkg.gif bullet.gif พัฒนาระบบโครงการ Online Sourcing Project ระหว่าง Exhibitor กับ Visitor ให้กับ งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 39 - 40 th gpo.gif bullet.gif พัฒนาระบบ Registration Online ให้กับ 8th Asian Congress for Microcirculation
thaigem.gif bullet.gif พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก ให้กับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ tam.gif bullet.gif พัฒนาระบบงานลงทะเบียนงานแสดง Thailand Animation and Multimedia (TAM 2006)
tam.gif bullet.gif พัฒนาระบบ E-Commerce ให้กับ บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด
ภายใต้แบรนด์ ESPADA
   

Copyright © 2007 by Big Head Creative Co., Ltd.